Sagen kort

da_DKen_GBit_IT

Et unødvendigt dødsfald – sagen kort

En aften i midten af oktober 2011 sad 20-årige Danilo på sit værelse på Søfartsskolen i Frederikshavn og havde det skidt. Han følte sig udkørt og ude af stand til at finde ro. Han havde ingen familie tæt på, de var alle sammen stadig på Sjælland – mere end fem timers togtur væk fra Frederikshavn. Danilo havde det så skidt, at han opsøgte lægevagten i Frederikshavn for at få hjælp. Lægen gav, efter en overfladisk undersøgelse, Danilo en antipsykotisk pille, sendte ham tilbage til skolen og anbefalede ham at opsøge en praktiserende læge for at få psykologhjælp eller yderligere undersøgelse. Danilo gjorde som han fik besked på, og tidligt dagen efter ringede han til en privatpraktiserende læge i Frederikshavn. Men her var der ingen hjælp at få. Lægen indkaldte ikke Danilo til en konsultation, som Danilo havde håbet. I stedet henviste han ham til egen læge – i Hellerup 400 kilometer væk.

Lykkepiller over telefonen
Danilo, der stadig havde brug for hjælp, ringede med det samme til sin egen læge Ole Knudsen, men heller ikke her blev Danilo indkaldt til en personlig konsultation, så lægen kunne vurdere ham. I stedet nøjedes lægen med at tale i telefon med Danilo i otte minutter. Herefter udskrev han en recept på antidepressiv medicin, også kaldet lykkepiller, af mærket Sertralin – og overlod Danilo til sig selv. I de følgende 11 dage fulgte Danilo lægens anbefalinger om hvor mange piller, han skulle tage, og efter syv dage fordoblede han dosisen, som han havde fået besked på, på trods af at forskning har vist hvor farlig høje doser af lykkepiller er for unge. Imens fik han det værre og værre. Han klagede over ekstrem hovedpine, kunne ikke koncentrere sig eller falde i søvn og havde kvalme.

Den 25. oktober, 11 dage efter Danilo var begyndt på lykkepillerne, hængte han sig i en kran på Søfartsskolen. Familie og venner var rystede. Danilo havde ingen historik med psykisk sygdom, han havde aldrig før været på antidepressiv medicin og at han kunne tage livet af sig selv, kom som et chok for alle, der kendte Danilo.

Grove overtrædelser
I tiden efter Danilos død gik det op for familien Terrida, at reglerne for undersøgelse og udstedelse af antidepressiv medicin var blevet groft overtrådt i behandlingen af Danilo; Han blev aldrig indkaldt til en personlig undersøgelse,
han blev medicineret uden en reel diagnose, han fik aldrig informationer om sygdommen og om medicinens virkning og bivirkninger, og på intet tidspunkt blev der fulgt op på behandlingen, på trods af, at det var et kendt faktum, at lykkepiller kunne havde alvorlige bivirkninger for unge mennesker. Kort sagt blev Danilo overladt til sig selv uden viden om hvilke farlige piller, han havde fået stukket i hånden.

Fusk med journal
Som sagen udviklede sig, blev det klart for Danilos forældre, at den ansvarlige læge Ole Knudsen seks måneder efter Danilos dødsfald – imod alle regler – havde været inde og ændre samt skrive tilføjelser i Danilos patientjournal. Det blev også klart, at Sundhedsstyrelsen siden 2003 havde været vidende om, at medicinen Sertralin gav en forhøjet risiko for selvmordstanker og -adfærd blandt børn og unge op til 25 år, men alligevel ikke ændrede retningslinjerne for hvem der måtte udskrive medicinen til netop unge mellem 18 og 25 år. Derudover opdagede familien Terrida også, at alment praktiserende læger hverken dengang eller den dag i dag er uddannet til at behandle unge med antidepressive medicin.

Kritik af læger
Efter tre års juridisk tovtrækkeri med de forskellige sundhedsmyndigheder og klageinstanser er der indtil videre afgivet kritik af de to alment praktiserende læger der havde kontakt med Danilo, inden han begyndte på lykkepiller. Men til familiens undren går kritikken ikke på selve udstedelsen af medicinen, der sendte Danilo fuldstændig ud af psykisk balance. I stedet kritiseres det kun, at medicinen blev udskrevet over telefonen uden aftalt opfølgning og uden informeret samtykke. Og det ryster familien Terrida, at lægerne ikke kritiseres for ordineringen af medicinen, for de er helt overbeviste om, at Danilo slet ikke skulle have haft antidepressiv medicin, da der ikke var stillet nogen diagnose, der retfærdiggjorde medicinen. Danilos forældre er også frustrerede over, at politi og anklagemyndighed ikke har rejst sag mod lægen på trods af dødsfaldet er blevet anerkendt som en direkte følge af hans behandling.

Undgå flere dødsfald
I håbet om at få ændret retningslinjerne for udskrivelse af antidepressiv medicin til unge, er familien Terrida gået til Folketingets Ombudsmand for at få svar på en række centrale spørgsmål fra Sundhedsstyrelsen. Den information der kunne have reddet Danilos liv, er nemlig til rådighed og kan og bør i fremtiden indgå i retningslinjerne for, hvordan unge mellem 18 og 25 år behandles med lykkepiller. Kun sådan kan yderligere selvmordsforsøg og dødsfald undgås. Dette ønske har familie Terrida også forelagt sundhedsministeren, men uden at få reelt svar.

Familien Terrida kæmper således stadig for at få sandheden om Danilos død frem i lyset, så de ansvarlige kan blive holde til ansvar.

Næste