Politi og Statsadvokaten

da_DKen_GBit_IT

Ingen efterforskning hos politiet

I slutningen af januar 2014 valgte familien Terrida at politianmelde Danilos læge for fejlbehandling af Danilo. Det, i nogens øjne, drastiske skridt, følte Denis og Marianne sig nødsaget til, da Sundhedsstyrelsen vurderede, at lægens fejl ikke var alvorlige nok til at blive politianmeldt for. Den vurdering, der byggede på de journaler, lægen havde rettet i, kunne familien Terrida ikke forstå – for kan det blive mere alvorligt end at give en behandling, der ender med at udløse et selvmord? Derfor så de politianmeldelsen som deres sidste chance for at få placeret et ansvar for deres søns død. Denis og Marianne anmeldte derfor Danilos læge for at have udstedt Sertralin uden personlig konsultation, hvilket fik den konsekvens, at Danilo begik selvmord, samt for at have ændret i Danilos patientjournal med det formål at undgå straf.

Sag afvist uden gyldig grund
Politiet modtog familiens anmeldelse den 23. januar 2014, og efter mere end fire måneder, den 3. juni, kom der svar. Nordsjællands Politi afviste anmeldelsen med den begrundelse, at sagen var forældet. Det havde familien ikke ventet, da de allerede i 2012 talte med Gentofte Politi om en anmeldelse. Her fik de nemlig den besked, at de skulle vente til sagen havde været behandlet i de forskellige sundhedsmyndigheder. Og så – da de har fulgt politiets anvisning – var sagen forældet. Familien Terrida var dog af en anden opfattelse, og de klagede derfor til Statsadvokaten. Her fik de ret, og politiet blev den 28. juli pålagt at efterforske sagen. Det var dog hurtigt klaret, mente politiet, og blot otte dage senere, den 5. august, afviste Nordsjællands Politi igen sagen. Denne gang lød begrundelse, at politiet ikke vurderede, at Danilos læge havde gjort sig skyldig i grovere uagtsomhed, og derfor anså de det ikke som sandsynligt, at han ville blive dømt i en retssag. Det undrede Denis og Marianne, at det tog politiet over fire måneder at beslutte, at sagen var forældet, men kun otte dage at efterforske sagen og drage en konklusion.
Hvordan kunne det ske så hurtigt?

Ingen efterforskning
Det viste sig, at Nordsjællands Politi ikke havde foretaget nogen afhøringer i sagen. De talte aldrig med familien Terrida – og de talte aldrig med Danilos læge. I stedet læste de Disciplinærnævnets afgørelse i sagen og fik fra Sundhedsstyrelsen oplyst, at den ikke vurderede, at der var nok til at politianmelde lægen. Det var efterforskning nok for Nordsjællands Politi, der gentog Sundhedsstyrelsens beslutning og afviste sagen. Men for familien Terrida var det netop Disciplinærnævnets og Sundhedsstyrelsens afgørelser der afgjorde, at de gik til politiet. Afgørelser, som de mener, var både partiske og byggede på et falsk grundlag. De byggede nemlig på de journaler, som Danilos læge ændrede i seks måneder efter Danilos død – og som derved frikendte lægen for at have handlet i strid med loven. Derfor frustrerer det stadig Denis og Marianne, at politiet ikke foretog deres egen efterforskning af sagen, ikke tog udgangspunkt i de originale, uændrede journaler og ikke talte med hverken familien, lægen eller uafhængige eksperter. I
stedet gentog politiet blot de fejl, som familien mener, de offentlige styrelser begik.
Hvor er retssikkerheden?
Danilos forældre sidder tilbage med en følelse af, at deres retssikkerhed er sat ud af spil. Fordi politiet ikke foretog nogen selvstændig efterforskning, er de fanget i en spiral, hvor alle de offentlige myndigheder, de har henvendt sig til, har støttet sig til hinanden og på den måde har familien ingen chance for at få afgjort sagen på baggrund af de originale journaler og ikke de ændrede journaler, som Marianne og Denis er overbeviste om kun er et forsøg på at skjule lægens egne fejl. Familien Terrida klagede derfor over politiets manglende efterforskning, men sagen blev afvist og lukket af Statsadvokaten.
Tilbage står i dag familien Terrida med en dom fra Patiensskadeankenævnet, der anerkender, at lægens behandling er skyld i deres søns død, men alle muligheder for at få selv samme læge holdt ansvarlig – økonomisk eller frihedsberøvet – er udtømt.

næste