Om SSRI antidepresiv (lykkepiller)

da_DKen_GBit_IT

Risiko ved antidepressive medicin til børn og unge

Blandt danske læger er der en udbredt opfattelse af, at antidepressive medicin (lykkepiller) er svaret på en lang række psykiske problemer. Derfor er over 400.000 danskere i behandling med medicinen. Men ifølge eksperter er pillerne i mange tilfælde ikke nødvendige, og i andre tilfælde er de direkte livsfarlige. Lars Vedel Kessing, professor og depressionsforsker fra Psykiatrisk Center København ved Rigshospitalet, anslår, at 10 procent af patienterne, der behandles med lykkepiller slet ikke har brug for medicinen, da lægen har stillet en forkert diagnose. Uden at have gavn af medicinen, risikerer de stadig alle bivirkningerne, der i værste fald er en øget risiko for selvmordsforsøg.

Læger ønsker ikke at udskrive lykkepiller
Foreningen for Praktiserende Læger har længe ytret ønske om, at alment praktiserende læger forbydes at udskrive antidepressive medicin til unge, så længe der ikke findes overblik over bivirkninger og effekt af medicinen. Samtidigt understreger foreningen, at det er et område bedst overladt til virkelige specialister. Alligevel var det først i vinteren 2014, at Sundhedsstyrelsen ændrede sine retningslinjer for, hvornår medicinen bør udskrives til unge mellem 18 og 25 år, og hvem der må udskrive pillerne. Og selvom vejledningen i dag er blevet ændret, har den stadig et stort smuthul, så praktiserende læger stadig kan udskrive – og stadig udskriver – lykkepiller til unge under 25 år. Samtidig er det blevet bevist, hvor vigtigt det er, at patienterne holdes under skærpet tilsyn i den første periode efter behandlingen med antidepressiv medicin er begyndt, da risikoen for selvmordsforsøg er særlig høj her. Som konsekvens heraf ændrede de amerikanske sundhedsmyndigheder i 2007 ordlyden i indlægssedlerne på lykkepillerne, så alle patienter nu skal følges tæt de første måneder af behandlingen. Vigtigheden af dette understreges af en anden undersøgelse fra Harvard University, der viser, at risikoen for selvmord og selvmordsforsøg fordobles, når den antidepressive medicin udskrives i høje doser. I Danilos tilfælde blev dosis fordoblet efter otte dage, uden opfølgende undersøgelse.

Unødvendig medicin
Peter Gøtzsche, professor og dr. med., er chef på det Nordiske Cochrane Center, som kritisk gennemgår information fra hele verden om effekten af forskellige behandlinger. Han har i lang tid været en skarp kritiker af de danske lægers rundhånede omgang med antidepressiv medicin (lykkepiller), og mener ikke, at pillerne burde være godkendt til børn og unge op til 25 år, da de er farlige og virkningen meget lille. I en kronik i Politiken skriver han videre, at landets borgere ville være bedre stillede, hvis den antidepressive medicin blev fjernet helt, frem for den ekstreme udbredelse medicinen har fået i dag. Her beskylder han også landets ledende psykiatere for at være blinde over for kendsgerningerne omkring effekten af lykkepiller og medicinens bivirkninger. Bivirkninger, der kan koste liv.

Næste