Om almen praktiserende læger

da_DKen_GBit_IT

Inkompetente praktiserende læger

Da Danilo ikke rigtig kunne ryste sin tristhed af sig, gjorde han, som vi nok er mange, der ville gøre: Han gik til lægen. Her håbede – og troede – han, at han kunne få den hjælp, han have brug for. I Danmark fungerer det nemlig sådan, at de alment praktiserende læger, der alle er selvstændigt erhvervsdrivende, foretager de første indledende undersøger, når vi har fysiske eller psykiske problemer. Patienten starter altså hos den praktiserende læge, der enten selv stiller en diagnose eller sender patienten videre i behandlingssystemet. Danske Regioner formulerer det således: ”I kraft af den praktiserende læges særlige generalistkompetencer udfylder almen praksis funktioner som gatekeeper til det øvrige sundhedsvæsen og tovholder for patienten”. Derfor er den praktiserende læges viden også altafgørende, da det er lægen der vurderer hvilken hjælp, patienten har brug for. Er den praktiserende læge ikke klædt godt nok på, kan det ende med at patienten hverken får den rigtige medicin eller bliver henvist til det rigtige sted i sundhedssystemet.

Mangel på viden
Selvom de alment praktiserende læger har en bred viden om mange sygdomme, er de ikke eksperter i særlige sygdomme. De er i stedet generalister, og deres opgaver er derfor at sende patienten videre til specialister. Bare ikke når det gælder behandlingen af voksne deprimerede med lykkepiller. Familien Terrida har forsøgt at finde ud af, hvorfor de praktiserende læger har fået beføjelser til at diagnosticere og behandle komplicerede neurologiske og psykologiske problemer med lykkepiller, men de har ikke kunne finde noget svar. Da Danilo døde, havde lægerne sågar lov til at udskrive den antidepressive medicin til unge under 25 år, selvom det var velkendt, at medicinen øger risikoen for selvmord for den aldersgruppe. Derfor blev Denis og Marianne kun endnu mere skræmte, da de fandt en rapport fra Verdenssundhedsorganisationen WHO samt en kronik fra Dansk Sundhedsinstitut, der blandt andet beskrev hvordan størstedelen af de danske praktiserende læger ikke har modtaget officiel efteruddannelse inden for psykiatrien de seneste fem år. Oveni manglen på efteruddannelse – og dermed opdateret viden – er de officielt godkendte vejledninger om behandlingen af psykiske forstyrrelser heller ikke tilgængelige i størstedelen af landets lægeklinikker.

Burde ikke kunne ske
Hos familien Terrida, der mistede deres søn Danilo fordi en praktiserende læge udskrev lykkepiller til ham uden at følge op på medicinens virkning, vækker det bestyrtelse, at lægerne fortsat kan udskrive medicin, som de ikke er specialister i. Denis og Marianne er overbeviste om, at det også vil være i de praktiserende lægers egen interesse, hvis de enten får den nødvendige efteruddannelse eller helt forbydes at udskrive den farlige medicin. De tror nemlig ikke på, at lægerne reelt kan have lyst til at skulle foretage vurderinger, som de ikke er uddannede i, og som kan få så fatale konsekvenser for patienterne, som det fik for Danilo.

Henrik_Dibbern_Jan2014

Kommentar fra tidligere formand for praktiserende læger til en artikel fra mx.dk. se hele artiklen på tekst ovenfor.

På de næste sider har Denis og Marianne beskrevet de oplevelser Danilo havde med en række læger, da han henvendte sig for at få hjælp. Beskrivelserne er i kronologisk rækkefølge.

Næste