Embedslæge Niels Holm Nielsen

da_DKen_GBit_IT

Embedslæge indberettede aldrig selvmordet

Kort efter Danilos selvmord nåede familien Terrida frem til Frederikshavn. På det tidspunkt troede de, at det var en lokal læge i byen, der havde givet Danilo lykkepillerne. Derfor bad de det lokale politi om at finde navnet på lægen, men svaret lød, at det ikke var en lokal læge, der havde udskrevet medicinen. Derfor gik Denis og Marianne videre til embedslægen, der som den eneste havde adgang til oplysningerne om, hvilken læge der havde skrevet recepten. Her fik de oplyst, at Danilo havde fået recept på lykkepiller af mærket Sertralin hos sin egen læge, samt at recepten blev indløst den 14. oktober 2011.

Ingen indberetning
Når folk dør af mistænkelige årsager, eller tager deres eget liv, er det embedslægernes opgave at undersøge dødsfaldet i samarbejde med politiet. Hvis embedslægerne vurderer, at der kan være mistanke om, at dødsårsagen kan været andet end naturlig, skal de indberettes. Ud fra embedslægens svar til Denis og Marianne er det tydeligt, at embedslægen godt kendte til, at Danilo var begyndt på antidepressiv medicin blot 11 dage før sit selvmord – og at Danilos egen læge skulle have informeret Danilo om bivirkningerne. Altså var embedslægen godt klar over de farlige bivirkninger af Sertralin. Alligevel fandt han ikke på at undersøge den mulige forbindelse mellem pillerne og selvmordet, og hverken politi eller sundhedsmyndigheder blev derfor underrettet om sammenfaldet mellem udskrivelsen af Sertralin og Danilos selvmord. Det undrer hans forældre, for allerede dengang var det ellers velkendt blandt læger, at antidepressiv medicin øgede risikoen for selvmordsforsøg blandt unge. En så alvorlig bivirkning som et selvmord burde, ifølge Denis og Marianne, indberettes til Sundhedsstyrelsen, så myndighederne kunne blive bekendtgjort med de voldsomme risici der er forbundet med lykkepiller og medregne det i deres vurdering af medicinen. Men det skete aldrig. Hvis det er udtryk for, at det ikke er embedslægernes opgave at undersøge sådanne mistænksomme dødsfald og dermed medvirke til at øge patienternes sikkerhed, hvis opgave er det så? Hvis hverken embedslægerne eller andre læger sørger for at indberette hændelser som Danilos selvmord, er det måske forklaringen på, at man i Danmark kun har få registrerede tilfælde af selvmord på grund af antidepressiv medicin.

Næste